Radošā komanda

Anda Šicāne

Skolniece

Edijs Strušels

Skolnieks

Arnis Stepiņš

Skolnieks

Gunta Greisle

Skolniece

Zigrīda Imanta Kručena

Skolniece

Agnija Silicka

Skolniece

Elīna Reinika

Skolniece

Vineta Briede-Dzanuška

Pedagogs

Lolita Svilāne

Pedagogs

Jānis Pāža

Pedagogs

Inese Pāvule

Pedagogs

Ināra Groce

Projektu vadītāja

  • Gidi: Voldemārs Ivdris, Marina Sokolova, Tatjana
  • Mūziķi: Bernadeta Everse, Nellija Sarkane, Ingars Gusāns, Guna Kise, Guntis Rasims, Guntra Kuzmina-Jukna, Ilona Rupaine
  • Uzņēmēji: Valters Murāns, Pēteris Cīrulis
  • Rēzeknes pilsētas dome: Ilvija Pastare
  • Konsultanti - eksperti, skaņu un digitālie meistari: Einārs Lipskis, Alvis Berngards, Māris Justs, Arvīds Stikuts